Privacy Policy

Privacyverklaring

Esthetisch Centrum Tilburg gevestigd aan de Bosscheweg 33, 5015AA Tilburg is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van klanten en online klanten.

Contactgegevens

Bosscheweg 33,

5015AA Tilburg

Telefoon: 013-5360944

https://www.esthetischcentrumtilburg.nl

Email: info@esthetischcentrumtilburg.nl

KVK: 18025277

Via de website www.esthetischcentrumtilburg.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Esthetisch Centrum Tilburg respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. (http://www.privacyregulation.eu/nl/)

Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens onze online winkel en behandelcentrum verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw emailadres en/of telefoonnummer achterlaten bij het stellen van een vraag of het maken van een afspraak op Esthetisch Centrum Tilburg.

Esthetisch Centrum Tilburg verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door betrokkenen zelf aan ons worden verstrekt (mediafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Geslacht (t.b.v. tenaamstelling factuur en eventuele correspondentie)

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

 • U gebruik laten maken van onze dienstverlening;
 • Het afnemen van diensten/producten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
 • U toegang verlenen tot uw account;
 • Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de database van Esthetisch Centrum Tilburg.
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens:

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen; Esthetisch Centrum Tilburg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar en online aankopen doen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden: Esthetisch Centrum Tilburg verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen. Nieuwsbrieven kunt u via een link onderaan de nieuwsbrief (mailchimp) snel en makkelijk afmelden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Esthetisch Centrum Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@esthetischcentrumtilburg.nl of bel ons via het op de website aangegeven telefoonnummer.

Esthetisch Centrum Tilburg heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (Comodo RSA Extended Validation Secure Server CA) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Esthetisch Centrum Tilburg maakt gebruik (of kan desgewenst gebruik maken) van de volgende applicaties: Google Analytics.

Indienen klacht

Esthetisch Centrum Tilburg wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Opgesteld mei 2018

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.